transport kontenery

Według danych Międzynarodowego Forum Transportu zapotrzebowanie na przewóz towarów na poziomie globalnym do 2050 roku może wzrosnąć nawet trzykrotnie.