ORLEN - widok z wiezy TE

PKN ORLEN konsekwentnie zmierza do utworzenia koncernu multienergetycznego. Ważnym krokiem ma być przejęcie Grupy LOTOS i wykup akcji Grupy ENERGA.