recesja spowolnienie

Według analityków BGK europejska gospodarka hamuje. Najbliższe kwartały mogą upłynąć na walce o utrzymanie wzrostu i obronę przed recesją.