Współpraca z administracją publiczną i bankami może pomóc w ekspansji polskich firm. Coraz chętniej wchodzimy do Azji, Afryki czy Ameryki Południowej.

Grupa ORLEN w 2018 roku osiągnęła najwyższą w historii sprzedaż asfaltu na poziomie blisko 1,5 mln ton, co oznacza 3% wzrost w stosunku do 2017.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z rynków znajdujących się w centrum zainteresowania działań polskiego rządu jako odbiorców polskich produktów.