ORLEN - widok z wiezy TE

Program Rozwoju Petrochemii PKN ORLEN rozwija się. W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, koncern podpisał umowę na licencję i projekt bazowy.