lukasiewicz konsolidacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz konsoliduje się. Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków weszły do Instytutu Chemii Przemysłowej.