mikrowtrysk

Mikroformowanie wtryskowe stanowi, obok mikrotłoczenia na gorąco i mikroodlewania, podstawową metodę produkcji detali o wymiarach rzędu mikro- i nanometrów.Czytaj dalej