oponeo magazyn

W I kwartale 2020 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 167 862 tys. zł wobec 160 200 tys. zł w analogicznym okresie 2019 roku.