Energa siedziba

PKN ORLEN nabył 80 proc. akcji Grupy ENERGA (ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów). Oznacza to, że koncern formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy.