Robert Szyman PZPTS

Apel Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych do władz

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Dbając o bezpieczeństwo musimy produkować środki ochrony osobistej – Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych wystosowało apel do krajowych władz.

Przetwórcy tworzyw sztucznych przez wiele tygodni trwania pandemii systematycznie produkowali i dostarczali nieodpłatnie przyłbice ochronne dla polskich szpitali, placówek medycznych oraz placówek opiekuńczych. Teraz apelują do władz, aby nie tylko przyłbice, ale również inne środki ochrony osobistej były produkowane w Polsce przez rodzimych producentów i były dostępne cały czas, bez zbędnego okresu oczekiwania na ich wyprodukowanie bądź sprowadzenie z zagranicy.

Firmy zrzeszone w PZPTS podczas Walnego Zgromadzenia swojej organizacji uchwaliły List Otwarty, który kierują do polskich władz – zarówno rządu, jak i parlamentu.

Okres pandemii z jednej strony pokazał jak istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne we współczesnym świecie – powiedział Robert Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. – Chodzi między innymi o środki ochrony osobistej, kurtyny izolacyjne czy jednorazowe naczynia, sztućce, strzykawki jednorazowe czy worki na krew i inne płyny ustrojowe.

Robert Szyman zwrócił uwagę, że opakowaniach do żywności nie tylko chronią ją przed przed zakażeniem bakeryjnym czy wirusowym, a również wydłużają okres jej przydatności do spożycia. To z kolei wspiera walkę z plagą naszych czasów, jaką jest marnotrawienie żywności

Dyrektor Generalny PZPTS odniósł się też do sytuacji branży, kierując apel do władz: – Jako branża dotkliwie odczuliśmy również negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających ochronę miejsc pracy i stymulację gospodarki. Pamiętajmy też o szczególnie trudnej sytuacji firm recyklingowych, gdzie spadające ceny ropy spowodowały nieopłacalność produkcji recyklatu względem nowo wyprodukowanych tworzyw.

W Liście Otwartym przedsiębiorcy zrzeszenie w PZPTS apelują między innymi o tworzenie zachęt przyspieszających sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w sektorze budowlano-remontowym, wsparcie recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, które umożliwią im zachowanie płynności i ochronę miejsc pracy, a dodatkowo wsparcie ulgami tak, by ich działalność była opłacalna biznesowo.

Czytaj również:  Podatek od tworzyw sztucznych w UE zagrożeniem dla celów środowiskowych

Poniżej w całości publikujemy List otwarty członków Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych do rządu:

Członkowie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, obecni na Walnym Zgromadzeniu PZPTS 23 czerwca br., zwracają się z poniższym apelem do wszystkich osób, które odpowiadają za odbudowę polskiej gospodarki w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa.

Branża przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce to ponad 7 tysięcy firm zatrudniających łącznie 60 tysięcy osób. Łącznie w krajach Unii Europejskiej jest ponad 50 tysięcy podmiotów, dających pracę ponad 1,6 mln osób. Podkreślamy, że współczesny świat praktycznie nie może istnieć bez tworzyw, które są lekkie, plastyczne i trwałe. Pandemia udowodniła przydatność tworzyw w tak newralgicznej dziedzinie, jak ochrona zdrowia i życia ludzkiego – tworzywa służą do produkcji przyłbic ochronnych, kurtyn foliowych, rękawic, strzykawek, worków na płyny fizjologiczne i kroplówki, a o czym mniej osób wie, do maseczek jednorazowych. Zastosowania w ochronę zdrowia można mnożyć. Żywność zapakowana w higienicznych warunkach u producentów jest bezpieczniejsza, niż ta przechowywana w ladach chłodniczych. Z powodów higienicznych wzrosła ilość używanych naczyń i sztućców jednorazowych. Tworzywa przyczyniają się do ochrony środowiska, między innymi poprzez zmniejszenie masy samochodów czy samolotów, przy produkcji odnawialnych źródeł energii. Opakowania z tworzyw sztucznych odgrywają istotną rolę w ograniczeniu marnotrawstwa żywności, dodatkowo wpływając na redukcję emisji CO2 w transporcie. W budownictwie natomiast poprawiają efektywność energetyczną budynków. Ich rola w medycynie jest nie do przecenienia – choćby jako materiał do wytwarzania jednorazowych strzykawek czy pojemników na krew i inne płyny ustrojowe, a także w protetyce.

Branża przetwórców tworzyw sztucznych niezwykle boleśnie odczuła skutki panującej pandemii. Szczególnie dotkliwie w obecnym czasie cierpią firmy zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych, gdzie dodatkowo, oprócz obniżki popytu na wyroby z tworzyw, gwałtownie spadły ceny ropy naftowej, jako głównego surowca do produkcji tworzyw pierwotnych. Tym samym popyt na recyklat został drastycznie zredukowany, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na proponowaną przez UE budowę Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Czytaj również:  Zmiany w platformie do raportowania ilości recyklatu

Niniejszym listem chcemy zaapelować do decydentów, że potrzebujemy planu naprawczego, koordynowanego zarówno na poziomie Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Naszym celem jest uniknięcie upadłości, ochrona miejsc pracy, jak również zapewnienie ciągłości produkcji podstawowych towarów. Jako szczegółowe rozwiązania proponujemy:

  1. ułatwienie i wsparcie inwestycji w produkcję środków ochrony osobistej (ŚOI) w Europie w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zmniejszenia zależności od importu z Azji;
  2. inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na GOZ w sektorze budowlano-remontowym, co pomoże osiągnąć cele w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i łagodzenia zmian klimatu;
  3. przygotowanie zachęt inwestycyjnych, mających na celu przyspieszenie ożywienia w przemyśle motoryzacyjnym poprzez stworzenie zachęt do zakupu nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów;
  4. wsparcie branży recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, umożliwiającymi im zachowanie płynności finansowej w najtrudniejszym okresie oraz ochronę miejsc pracy. Docelowo rozważenie ulg finansowych dla tego sektora gospodarki tak, aby jego działalność była opłacalna biznesowo;
  5. weryfikacja obecnych i przyszłych inicjatyw legislacyjnych, dotyczących tworzyw sztucznych w celu uwzględnienia aspektów higieny i bezpieczeństwa wyrobów z tworzyw sztucznych w obliczu ewentualnych przyszłych pandemii;
  6. rozważenie zamrożenia wszystkich innych niż istotne inicjatyw regulacyjnych dotyczących tworzyw sztucznych w celu wsparcia ożywienia branż, które już teraz borykają się ze skutkami kryzysu COVID-19.

Jako branża dostrzegamy problem związany z odpadami tworzyw sztucznych i poziomem ich zagospodarowania, jednak stanowczo sprzeciwiamy się łączeniu plastiku wyłącznie z tym zagadnieniem. Branża, w porozumieniu z Komisją Europejską, samodzielnie wyznaczyła cel dojścia z obecnych 3,5 mln do 10 mln ton materiałów z recyklingu w gotowych wyrobach do roku 2025 w ramach tzw. Circular Plastics Alliance. Jest to cel ambitny, ale osiągalny. Jednak może być zrealizowany z uwzględnieniem postulatów, jakie zgłaszamy w tym liście. Jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozmów na temat szczegółowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących poruszonych przez nas w niniejszym liście zagadnień. Liczymy, że nastąpi to bezzwłocznie.

Czytaj również:  Opulentia konsoliduje rynek tworzyw w Wlk Brytanii

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *