Strategię rozwoju PKN Orlen przedstawił dziennikarzom podczas śniadania prasowego. Fot. PKN ORLEN

Długofalowa strategia rozwoju innowacji PKN Orlen

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Płocki koncern przedstawił strategię rozwoju, w której zawarł aż trzydzieści kierunków badań, kluczowych dla utrzymania oraz wzrostu innowacyjności.

Zaawansowane tworzywa i biopaliwa, systemy magazynowania energii, elektromobilność, zagospodarowanie poprodukcyjnego dwutlenku węgla i automatyzacja procesów produkcyjnych – to tylko niektóre z trzydziestu programów badawczych, które znalazły się w Strategicznej Agendzie Badawczej PKN ORLEN. Koncern opracował dokument, definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+.

Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) jest narzędziem, które uwzględniając długofalowe wyzwania związane z otoczeniem konkurencyjnym i legislacyjnym, przekłada cele strategii biznesowej PKN ORLEN na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.

W perspektywie 2030 roku kluczem do utrzymania wysokiej marżowości z działalności podstawowej oraz skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe, będzie gotowość Koncernu do wdrożeń innowacji oraz nowych technologii. Innowacyjne technologie pomogą PKN ORLEN w dostosowaniu produkcji do wymogów regulacyjnych stawianych koncernom paliwowym, petrochemicznym oraz energetycznym w Europie. Będą one także kluczowe dla sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów detalicznych jak hurtowych. Chcemy rozwijać oraz wdrażać innowacyjne technologie w naszej działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości. Dlatego w celu usystematyzowania i ukierunkowania naszych działań w zakresie badań, rozwoju oraz innowacji stworzyliśmy Strategiczną Agendę Badawczą PKN ORLEN – powiedziała Patrycja Klarecka, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.

Na podstawie wielopoziomowej analizy wyzwań i potrzeb wszystkich obszarów biznesowych Grupy ORLEN zdefiniowano 11 kluczowych domen innowacji:

 • technologie procesowe w rafinerii i petrochemii
 • rozwój miksu produktów petrochemicznych
 • nowe generacje materiałów
 • rozwój obszaru nawozów
 • dostosowanie do regulacji
 • efektywna i niskoemisyjna energetyka
 • digitalizacja produkcji i łańcucha dostaw
 • nowoczesny klient i stacja przyszłości
 • nowe łańcuchy wartości
 • innowacyjna i bezpieczna cyfrowo organizacja
 • technologie poszukiwania i wydobycia węglowodorów

W ramach poszczególnych domen wyróżniono i nadano priorytety 30 programom badawczym, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Taka struktura umożliwi sprawne zarządzanie innowacjami i pozwoli na kompleksowy rozwój technologiczny wszystkich segmentów biznesowych Koncernu. Innowacje pozwolą również na wykorzystanie szansy związanej z tworzeniem nowych modeli biznesowych oraz transformacją wielu powiązanych z działalnością PKN ORLEN gałęzi przemysłu, takich jak elektromobilność, recycling, e-commerce, logistyka. SAB silnie akcentuje również konieczność rozwoju i adaptacji technologii kształtujących dzisiejszą rzeczywistość: wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji, automatyzacja i BigData. Bardzo ważną rolę będzie odgrywał rozwój technologii umożliwiających spełnienie wymogów regulacyjnych i realizowania polityki pro-środowiskowej, np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Strategiczna Agenda Badawcza PKN ORLEN w sposób kompleksowy, zintegrowany, uwzględniając standardy i założenia Strategii Grupy, komunikuje cele dla innowacji i rozwoju nowych technologii przez nasz Koncern. Dzięki SAB pragniemy przyspieszyć budowę ekosystemu innowacji wokół PKN ORLEN, wzmocnić dialog ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii – podsumowała Patrycja Panasiuk, dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.