Źródło: EuPC

Dyrektywa SUP uderzyła w jednolity rynek

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych miała zacząć działać na terenie całej Unii Europejskiej od 3 lipca 2021 r. Nadal jednak sporo krajów nie zaimplementowało jej na własny grunt prawny.

Obecny stan krajowych procesów legislacyjnych związanych z realizacją Dyrektywy UE 2019/904 wskazuje na bezprecedensową fragmentację prawną wśród państw członkowskich UE. Część ustawodawców krajowych wciąż nie ma przepisów, które włączałyby zapisy Dyrektywy do ich systemu prawnego.

Komisja powinna była zdać sobie sprawę z destrukcyjnego wpływu dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP) na przedsiębiorstwa oraz z tego, jak długie mogą być krajowe procesy legislacyjne – powiedział Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC. – Tych zmian nie można dokonać z dnia na dzień, a fragmentacja jednolitego rynku UE jest obecnie nieuniknionym scenariuszem, który ma poważne konsekwencje dla zatrudnienia i strat przedsiębiorstw w UE.

Jak wskazuje EuPC, dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych to szczególny akt prawny w Europie, który pozostawia znaczne pole do interpretacji ustawodawcom krajowym. Państwa członkowskie mają odmienne rozumienie wielu kluczowych koncepcji, co ostatecznie powoduje niemożność zachowania ostatecznego celu, jakim byłoby ujednolicenie przepisów dotyczących SUP w całej Unii Europejskiej.

Europejscy przetwórcy podkreślają, że różnice między państwami członkowskimi UE są znaczne, zarówno pod względem harmonogramu implementacji Dyrektywy, jak i treści samych aktów ustawodawczych. Wiele krajów wdrożyło już własne przepisy krajowe, co jednak nie oznacza załatwienia problemów.

Przykładowo Francja postanowiła zdystansować się do przepisów Dyrektywy i po zebraniu informacji zwrotnych od wielu zainteresowanych stron, postanowiła odesłać jeden z zapisów do dalszego procedowania, powodując dalsze opóźnienia w pełnej implementacji. Z kolei Włochy mogą być jedynym krajem, który podjął decyzję o wyłączeniu bioproduktów z tworzyw sztucznych z regulacji SUP. Natomiast w Szwecji, ze względu na niezwykle dużą liczbę odpowiedzi w ramach konsultacji społecznych, wdrożenie Dyrektywy – tak jak w wielu innych krajach UE – zostało opóźnione. W niektórych państwach, takich jak Rumunia i Bułgaria, nie podjęto jeszcze żadnych praktycznych kroków w kierunku włączenia zapisów Dyrektywy do ich systemów prawnych.

Problemem okazały się znaczne, dziesięciomiesięczne opóźnienia Komisji Europejskiej w opracowaniu Wytycznych do Dyrektywy 2019/904, na co zwracało uwagę również nasze Ministerstwo Klimatu i Środowiska: – Miało to wpływ, oprócz dużej złożoności proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań wdrażających dyrektywę, na wydłużenie procesu legislacyjnego – wyjaśniał resort.

Zdaniem EuPC, gdyby wytyczne Komisji zostały dostarczone na czas, państwa członkowskie miałyby odpowiedni instrument do budowania ujednoliconych ram prawnych w kontekście tworzenia odpowiednich przepisów krajowych. Niestety, wytyczne zostały opublikowane dopiero pod koniec maja, zaledwie miesiąc przed terminem wdrożenia, przez co – jak podkreśla EuPC – dokument stracił rację bytu.

Świat nadal ponosi konsekwencje wybuchu pandemii Covid-19, która w minionym roku stanowiła główny element zainteresowania i troski zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym – powiedział Alexandre Dangis. – Zezwolenie na przesunięcie terminu zgodnie z żądaniem naszej branży na początku pandemii mogłoby dać państwom członkowskim UE wystarczająco dużo czasu na właściwe rozważenie wszystkich opcji legislacyjnych, prace nad harmonizacją i właściwe wykorzystanie wyjaśnień zawartych w wytycznych.

Teraz nacisk stowarzyszenia europejskich przetwórców zostanie położony na wspieranie krajowych interesariuszy w ich walce o sprawiedliwą implementację Dyrektywy, starając się ograniczać negatywne konsekwencje tych bardzo często bezprecedensowo pospiesznych procesów legislacyjnych, które mogą wynikać z prób szybkiego wdrożenia zapisów Dyrektywy 2019/904 w krajowych systemach prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *