ECHA podejmie kontrole zgodności importu z REACH

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) ogłosiła cel na lata 2023-2025. Dotyczy on egzekwowania rozporządzenia REACH przez importerów towarów spoza UE.

Państwa członkowskie poprzez krajowe organy celne mają ściśle kontrolować, w jaki sposób przedsiębiorstwa wypełniają swoje obowiązki w zakresie rejestracji, uzyskiwania zezwoleń i przestrzegania ograniczeń w odniesieniu do sprowadzanych do Unii substancji, mieszanin i wyrobów.

Decyzję podjęto na podstawie wysokiego poziomu niezgodności w importowanych towarach, zaobserwowanego przez Forum ds. egzekwowania przepisów ECHA. W ramach projektu pilotażowego stwierdzono, że 23% skontrolowanych produktów było niezgodnych z wymogami określonymi przez prawo UE.

Kontrola importu w punkcie celnym jest najskuteczniejszym sposobem sprawdzenia, czy niezgodne z przepisami substancje, mieszaniny i wyroby nie trafiają na rynek europejski – napisano w komunikacie ECHA.

Forum uzgodniło również, że opublikuje swoje przyszłe porady dotyczące egzekwowania nowych ograniczeń w ramach REACH.

Do obrad podczas sesji otwartej przystąpiło 41 przedstawicieli organizacji zainteresowanych stron i cztery kraje kandydujące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *