ETRMA zabiera głos w sprawie regulacji KE „Euro 7”

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Euro 7 dla dla pojazdów drogowych rozszerza pojęcie emisyjności o cząstki z hamulców i opon. ETRMA prosi o holistyczne podejście do zjawiska.

10 listopada Komisja Europejska opublikowała propozycję regulacji Euro 7 dla pojazdów drogowych. Jest to element polityki UE w zakresie Zielonego Ładu, aby osiągnąć neutralność klimatyczną i poprawić jakość powietrza.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy ETRMA podkreśliło, że w pełni popiera cel UE, jakim jest zapewnienie bardziej ekologicznego transportu i jest zaangażowane w opracowanie rzetelnych i realnych norm ścieralności opon.

Przed określeniem limitów ścieralności opon konieczne jest opracowanie zatwierdzonej przez ONZ metody badawczej – powiedział sekretarz generalny ETRMA, Fazilet Cinaralp. – Zapewnienie koordynacji pomiędzy przepisami ONZ i UE jest zatem kluczowe. Będziemy nadal przekazywać informacje zwrotne tym międzynarodowym instytucjom.

ETRMA podkreśliła w swoim oświadczeniu potrzebę holistycznego podejścia do problemów podejmowanych przez planowaną regulację. Oprócz konstrukcji opony, wiele innych czynników ma wpływ na ścieranie się opon, w tym nawierzchnia i układ drogi, pogoda, zachowanie kierowcy i charakterystyka pojazdu, w tym charakterystyka pojazdów elektrycznych.

Przemysł oponiarski UE pracuje od 2018 roku nad rozwiązaniami ograniczającymi ścieranie się opon, w tym nad określeniem wiarygodnej, powtarzalnej i reprezentatywnej metody badania tego zjawiska. Zatwierdzona przez ONZ metoda badawcza, która jest obecnie opracowywana, jest niezbędna do ustanowienia przyszłych limitów ścieralności opon w UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *