Europejska branża opakowań wobec wojny w Ukrainie

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

EPIC, organizacja europejskich instytutów opakowań, wezwała do wspólnych działań po rosyjskim ataku przeciwko Ukrainie.

Założona w 2002 roku EPIC (European Packaging Institutes Consortium) jest organizacją, w ramach której europejskie instytuty opakowań spotykają się w imieniu swoich członków i społeczności biznesowej opakowań w celu określenia obszarów, w których współpraca regionalna lub paneuropejska w obszarze opakowań może zostać nawiązana. Członkowie EPIC spotykają się regularnie, w oparciu o otwartą wymianę poglądów i z otwartym spojrzeniem na wzajemny zrównoważony rozwój i przyjaźń.

EPIC wezwała wszystkie podmioty gospodarcze w Europie do obrony wspólnych wartości w dziedzinie pakowania, edukacji, wymiany informacji i współpracy. Podstawą tych wartości, jak podkreśla organizacja, jest wzajemny szacunek, otwartość i przyjaźń.

Wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę organizacja sformułowała jednoznaczne stanowisko, obejmujące siedem punktów:

  • EPIC stanowczo odrzuca działania militarne Rosji na Ukrainie.
  • EPIC wspiera wszystkich obywateli Ukrainy, a w szczególności tych aktywnych w branży opakowaniowej.
  • EPIC wspiera obywateli Rosji, w szczególności wszystkich aktywnych w branży opakowań, którzy wypowiadają się przeciwko działaniom militarnym Rosji na Ukrainie.
  • EPIC będzie wspierać sektor opakowaniowy na Ukrainie podczas ważnych wydarzeń, konferencji i nadchodzących targów opakowań, w których w tym roku wezmą udział jej członkowie.
  • EPIC wzywa organizatorów imprez opakowaniowych, konferencji i wystaw w Europie do wspierania branży opakowań na Ukrainie w swoich wydarzeniach w tym roku.
  • EPIC wzywa organizatorów wystaw opakowaniowych do natychmiastowego powstrzymania się od organizowania wystaw w Rosji i na Białorusi.
  • EPIC wzywa wszystkie media prasowe i reklamowe w Europie do otwartego i natychmiastowego poparcia tego apelu o działania na rzecz obrony naszych wspólnych wartości w nauce o opakowaniach, edukacji, wymianie informacji i współpracy.

EPIC reprezentuje krajowe instytuty opakowań Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.