Grupa Azoty UN Global Compact Yearbook Poland 2021
Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty w UN Global Compact Yearbook Poland

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

O tym w jaki sposób Grupa Azoty odpowiada na stojące przed nią wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju można dowiedzieć się z jubileuszowego wydania UN Global Compact Yearbook Poland 2021.

Grupa Azoty została doceniona za podejmowanie ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia (Uniting business for better World).

W raporcie prezentowane są wydarzenia z lat 2020-2021, wskazujące na dobre praktyki biznesowe na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W przypadku Grupy Azoty, jej działania są kontrybucją do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, którymi są: Zero głodu, Dobra jakość edukacji, Czysta woda i warunki sanitarne, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz Działania w dziedzinie klimatu.

Odpowiedź na potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz potwierdzenie zrozumienia wpływu, jaki Grupa Azoty wywiera na otoczenie, w tym na środowisko oraz klimat stanowi strategia ESG Grupy na lata 2021-2030. W perspektywie 2030 roku priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój, realizowany poprzez działania mające na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Potwierdzeniem znaczenia odpowiedzialności środowiskowej i społecznej Grupy Azoty jest strategiczny projekt korporacyjny „Zielone Azoty” – powiedział dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty otwarcie i precyzyjnie komunikuje przyjęte wartości, a jednym z celów Grupy jest budowanie świadomości wśród pracowników, dostawców i innych lokalnych interesariuszy, tak aby oni również przyczyniali się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *