Grupa Azoty ZAK Paweł Stańczyk TECHCO FORUM 2021
Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty ZAK ma przedłużony ważny certyfikat

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa Azoty ZAK utrzymuje wysoki poziom dbałości o środowisko – przedłużono Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care.

23 listopada 2021 r. podczas konferencji TECHCO FORUM wręczono Certyfikaty Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care związanego z realizacją programu „Odpowiedzialność i Troska”®. Grupa Azoty ZAK otrzymała potwierdzenie zgodności z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dzięki czemu otrzymała przedłużenie certyfikacji do 2025 roku.

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas konferencji organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego TECHCO Forum w dniach 23-24 listopada 2021 roku w Bronisławowie (woj. łódzkie). Sympozjum łączy trzy kluczowe projekty PIPC w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Projekt Chemia 4.0. Wydarzenie jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

Po uroczystości wręczenia certyfikatów, prezes zarządu Paweł Stańczyk w rozmowie z prezesem zarządu PIPC Tomaszem Zielińskim przedstawił zadania wynikające z programu „Odpowiedzialność i Troska”®.

Jednym z podstawowych założeń inicjatywy jest zobowiązanie przedsiębiorstw do ciągłego rozwoju we wszystkich aspektach działalności, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia. Grupa Azoty ZAK realizuje program „Odpowiedzialność i Troska”® od 1994 roku. Od tego czasu diametralnie zmienił się zakres oddziaływania Grupy Azoty ZAK na środowisko, co potwierdzają cykliczne audyty i rozliczenia zadań.

Zawdzięczamy to głównie budowie nowych instalacji oraz rezygnacji z nieefektywnych środowiskowo technologii. Wszystko to pozwoliło na ograniczenie w Grupie Azoty ZAK emisji zanieczyszczeń do powietrza, poziomu poboru wód oraz ilości odprowadzanych ścieków, jak również ograniczeniu ilości składowanych odpadów – wyjaśnia Paweł Stańczyk. – Ciągły rozwój stosowanych technologii jest niezbędny, aby sprostać wymaganiom rynku i klientów. Naszym priorytetem w tym procesie jest szacowanie w planowanych inwestycjach wpływu na środowisko, bezpieczeństwo procesowe i lokalną społeczność.

Wśród pozytywnych zmian, jakie nastąpiły od początku realizacji programu, można szczególnie wyróżnić:

  • ograniczenie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – o ponad 80%,
  • ograniczenie poziomu poboru wód – o ponad 50%,
  • ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków – o ponad 50%,
  • najbardziej spektakularne – ograniczenie ilości składowanych odpadów – o 100% – w 2020 r. spółka nie zdeponowała w środowisku żadnych odpadów pochodzących z działalności produkcyjnej,
  • ograniczenie ładunku związków organicznych odprowadzanych do rzeki Odry – o ponad 60%,
  • ograniczenie ładunku azotu amonowego w odprowadzanych ściekach – o ponad 90%.

Uzyskane wyniki dowodzą, że jesteśmy świadomym przedsiębiorstwem, dla którego troska o środowisko naturalne stała się priorytetem zgodnie z zasadą, że ekologia stanowi nie tylko kosztowny obowiązek, ale jest również szansą na dalszy rozwój – podkreśla Paweł Stańczyk.

Program Responsible Care, przyjęty w Polsce w 1992r. pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”, to międzynarodowa inicjatywa przemysłu chemicznego w Polsce nadzorowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Dzięki programowi przedsiębiorstwa z branży chemicznej mogły zintegrować w jeszcze większym niż dotychczas stopniu wspólne działania w kierunku poprawy warunków w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska, jak również poprawić otwartość komunikowania w zakresie działań i osiągnięć w tych obszarach. Grupa Azoty ZAK wpisuje się z powodzeniem we współczesne trendy środowiskowe związane z prowadzeniem działalności w perspektywie ciągłego rozwoju, z zachowaniem zasad poszanowania ochrony środowiska we wszystkich aspektach oddziaływania i uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju – potwierdza prezes zarządu PIPC Tomasz Zieliński.

Potwierdzeniem zaangażowania Grupy Azoty ZAK w dodatkowe działania na rzecz środowiska i lokalnych społeczności jest fakt, że w 2020 r. zakład jako pierwsza firma w Polsce zdobył główną nagrodę w europejskim konkursie RC Awards organizowanym przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Nagrodę w kategorii „Community Support” – Społeczność lokalna – przyznano za realizację inicjatyw związanych z ochroną zdrowia publicznego i środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.