Grupa Ciech siedziba
Fot. Grupa CIECH

Grupa CIECH podała wyniki finansowe za 3 kw. 2021

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa CIECH wypracowała w trzecim kwartale 2021 roku wyższy wynik EBITDA (z) niż przed rokiem (145 mln zł vs 142 mln zł), prowadząc działalność w otoczeniu dynamicznego wzrostu cen surowców i innych kosztów.

Po 9 miesiącach 2021 roku, wygenerowany wynik EBITDA (z) jest wyższy o 33 proc. w ujęciu rocznym (554 mln zł). Wymagająca sytuacja na rynkach surowców i tendencje inflacyjne nie wpłynęły na tempo realizacji największego w historii Grupy programu inwestycyjnego, finansowanego z powodzeniem przez wygenerowane przez CIECH przepływy gotówkowe. Elastyczna reakcja na zawirowania związane z cenami surowców i łańcuchami dostaw, pozwoliła na utrzymanie marży EBITDA na poziomie niemal 20 proc. Szacowany wzrost popytu na globalnym rynku sody kalcynowanej, systematyczne zwiększanie możliwości nowej warzelni soli w kolejnych miesiącach, a także dynamiczny rozwój pozostałych biznesów, tworzą korzystne otoczenie dla dalszego zwiększania efektywności i aktywności biznesowej Grupy CIECH.

W obliczu gwałtownych wzrostów cen gazu, węgla, uprawnień do emisji CO2, a także kosztów związanych z m.in. logistyką, zareagowaliśmy szybko, podnosząc ceny naszych produktów, co w połączeniu z dyscypliną kosztową pozwala na utrzymywanie wysokiego poziomu marży. Dzięki działaniom podjętym jeszcze przed pandemią, dziś, w niełatwych warunkach, możemy bez zakłóceń realizować największy w historii Grupy program inwestycyjny, finansowany w dużej mierze z bieżących przepływów z działalności operacyjnej. Wypracowane wyniki są nie tylko lepsze niż w pandemicznym 2020 roku, ale także w porównaniu do 2019 roku zanotowaliśmy postęp zarówno pod względem zyskowności, jak i wskaźników efektywności finansowej oraz parametrów zadłużenia – powiedział Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Na podstawowym rynku działalności CIECH – produkcji i sprzedaży sody kalcynowanej – wyraźnie rośnie popyt wywołany post-pandemicznym ożywieniem gospodarczym, m.in. w nowych biznesach: produkcji baterii litowych i paneli fotowoltaicznych, do których produkcji wykorzystywana jest soda. Dodatkowo, na rynku chińskim widać odwrócenie długotrwałego trendu i zmianę pozycji Chin z eksportera na importera tego surowca netto. Może to oznaczać zwiększenie wolumenów sody trafiających do Azji z Ameryki Północnej i Azji Mniejszej, co wpłynęłoby na wolumeny sprzedawane na rynku europejskim, na którym działa CIECH. Dodatkowo, wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło historycznie wysoki poziom, co oznacza, że w obliczu prognozowanego wysokiego popytu, niedobory sody na rynkach światowych mogą utrzymać się przez najbliższe 2-3 lata.

W wysokomarżowym segmencie sody oczyszczonej, której CIECH jest drugim największym producentem w Europie, sprzedaż wzrosła o blisko 20 proc. rdr.

W biznesie solnym trwa rozruch nowej warzelni. Obecnie szacowana wielkość produkcji na rok 2022 to ok. 300-350 tys. ton.

Efekty transformacji biznesu Agro, w sezonowo słabszym trzecim kwartale, umożliwiły wypracowanie wyniku EBITDA na poziomie 14 mln zł (w III kwartale 2020 roku wynik wynosił 0 mln zł), a przychodów na poziomie 71 mln zł (wzrost o 51 proc.). CIECH Sarzyna systematycznie umacnia udział w krajowym rynku środków ochrony roślin, a za granicą rejestruje w kolejnych krajach swój najnowszy produkt – Halvetic, charakteryzujący się innowacyjną technologią zmniejszenia ilości substancji czynnej (glifosatu), przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności. Rynek glifosatu – najpopularniejszej na świecie substancji stosowanej w ochronie upraw – szacowany jest w samej Europie na ok. 300 mln euro.

Dwucyfrowe wzrosty przychodów i wyniku EBITDA (odpowiednio 24 i 16 proc.) były udziałem biznesu Pianki, a równie dużym osiągnięciem było także utrzymanie ciągłości dostaw do klientów, mimo trudności związanych z dostępnością kluczowych surowców.

Kontynuację odbicia widać także w wynikach biznesu Krzemiany, w którym przychody w trzecim kwartale wzrosły o 15 proc. w ujęciu rocznym, a wynik EBITDA o 8 proc. Inwestycja o wartości 80 mln zł – w nowy, energooszczędny piec do produkcji krzemianów w Żarach – wpłynie już na wyniki czwartego kwartału, a w pełnym roku działania pieca umożliwi wzrost przychodów całego biznesu o ok. 60 mln zł (w 2020 roku przychody wyniosły 173 mln zł).

Druga fala koronawirusa z 2020 roku i związane z nią obostrzenia, znajdują odzwierciedlenie w wynikach biznesu Opakowania – zeszłoroczny lockdown i zamknięte cmentarze spowodowały spiętrzenie zapasów lampionów u klientów obsługiwanych przez CIECH Vitro.

Emisje dwutlenku węgla, w porównaniu do roku bazowego (2019), spadły po 9 miesiącach o ok. 6 proc. Większy udział w spadku miało obniżenie emisji z procesu produkcyjnego (spadek o 11 proc.), w porównaniu do wytwarzania energii (spadek o 5 proc.).

Dostrzegamy wyzwania związane z sytuacją makroekonomiczną: wzrostem cen surowców i drożejącymi uprawnieniami do emisji CO2. Podjęliśmy konkretne działania, by te ryzyka ograniczać, m.in. stosując mechanizmy zabezpieczające. Jednocześnie, spodziewany rosnący popyt na sodę kalcynowaną i istotne zmiany na rynku azjatyckim, przebiegający zgodnie z planem rozruch warzelni soli, dynamiczny rozwój i ambitne plany biznesu Agro oraz zakończona inwestycja w krzemianach, wsparte dyscypliną kosztową i licznymi inicjatywami zwiększającymi efektywność biznesową, pozwalają na optymistyczne postrzeganie otoczenia biznesowego w horyzoncie kolejnych kwartałów – powiedział Dawid Jakubowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.