CSR społeczna odpowiedzialność planeta

Jak, za co i po co? Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla „MISia”?

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Polskie MŚP nie wiedzą jak i nie mają za co prowadzić działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – wynika z raportu EFL „CSR w MŚP. Pod lupą”

Polskie firmy z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw, czasem nazywanych żartobliwie „MISiami”), które chcą angażować się w działania CSR widzą wymierne korzyści z ich realizacji, jednak obawiają się dużych barier. Trudności, jakie napotykają, wynikają z braku wiedzy (71 proc.), środków finansowych (69 proc.) i czasu (50 proc.). Tym, co zachęca przedsiębiorców do podejmowania aktywności CSR, jest budowanie lub poprawa ciepłego wizerunku firmy (73 proc.) oraz zwiększanie rozpoznawalności marki (72 proc.). Natomiast najistotniejszym ułatwieniem, które mogłoby dodatkowo skłonić do podjęcia działań CSR, dla ponad połowy firm byłoby pozyskanie zewnętrznego finansowania (57 proc.). Takie są wnioski z raportu EFL „CSR w MŚP. Pod lupą”.

Firmy z sektora MŚP oddziałują na otoczenie w mniejszym stopniu, niż by mogły. Nie zawsze mają na to fundusze, brakuje im też fundamentalnej wiedzy o CSR. Wyraźnie potrzebują wsparcia – zarówno finansowego jak i wiedzy o CSR, know how podmiotów z innych segmentów rynku, innych krajów, ale i z własnego podwórka: doświadczeń większych firm w przestrzeni lokalnej. Takich jak nasza. Dlatego w ramach naszego najświeższego projektu CSR – Klubu Młodego Przedsiębiorcy, z jednej strony chcemy wesprzeć młode osoby w wejściu na rynek pracy, z drugiej mniejsze firmy, które do tej pory nie miały do czynienia z działaniami odpowiedzialnościowymi, a chcą je realizować – twierdzi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Bariery: nie wiedzą, jak, nie mają, za co

Podstawowe trudności, jakie napotykają mikro, małe i średnie firmy w dążeniu do realizacji działań CSR, to brak wiedzy (71 proc.) i środków finansowych (69 proc.). Połowa firm nie ma na nie czasu, a w 45 proc. przedsiębiorstw brakuje zainteresowania aktywnościami odpowiedzialnościowymi wśród pracowników. Ponadto, w przypadku jednej trzeciej firm, kadra zarządzająca nie ma przekonania, że działania CSR przełożą się pozytywnie na funkcjonowanie firmy (37 proc. wskazań).

Działania CSR nie muszą jednak być drogie. Mówi o tym Randa Ombach z firmy SuperDrob. – Firmom, które chciałyby rozpocząć działania CSR, proponuję start od małych rzeczy, np. od programów proekologicznych w firmie – na pewno spotkają się z co najmniej życzliwością ze strony pracowników. Gdy jednak trzeba będzie zapewnić budżet, wtedy należy znaleźć sposób, aby inwestycja kosztowała jak najmniej, a była efektywna i opłacalna. Sprawny menedżer na pewno temu podoła – mówi Randa Ombach, menedżer ds. CSR w SuperDrob S.A.

Zachęty: liczy się wizerunek

Główną zachętą do podejmowania aktywności z zakresu CSR w zapytanych przedsiębiorstwach byłoby dążenie do poprawy lub budowania ciepłego wizerunki firmy (73 proc.) oraz zwiększanie rozpoznawalności marki (72 proc.). Najczęściej deklarowane zachęty skłaniające firmy do angażowania się w CSR są związane z komunikacją i promocją marki, mimo że kwestie marketingu czy PR były jednymi z rzadszych wskazań respondentów pytanych o skojarzenia z CSR. Pokazuje to, że w świadomości przedsiębiorców znaczenie CSR wykracza poza działania marketingowe.

2 na 3 firmy są zachęcone do CSR-u, gdyż w ten sposób mogą pomóc potrzebuja?cym i słabszym osobom (65 proc.). Więcej niż połowa robi to z troski o środowisko (61 proc.) lub o pracowników (58 proc.).

Motywatory: potrzebna współpraca

Dla ponad połowy firm z sektora MŚP, najistotniejszym ułatwieniem, które mogłoby dodatkowo skłonić przedsiębiorców do podjęcia lub poszerzenia spektrum aktywności CSR, byłoby pozyskanie zewnętrznego finansowania (57 proc.). Pozostałe czynniki, zakładające kooperację z innymi przedsiębiorstwami i wzajemne wspieranie się w podejmowanych aktywnościach, okazały się równie istotne, bo zwracało na nie uwagę blisko 50 proc. badanych.

Wymiana doświadczeń wskazywana jest jako jedno z ważnych sposobów pozyskiwania wiedzy i czynnik rozwoju CSR. Widać więc, że najlepsze, co można uczynić, aby ułatwić polskim firmom średniej wielkości działania CSR, jest umożliwienie dzielenia się wiedzą, sieciowanie firm nim zainteresowanych, nawet jeśli go jeszcze nie praktykują. EFL jako „specjalista od MŚP”, jest winien małym i średnim przedsiębiorcom tę wiedzę, do której podmiotom mniejszym, działającym lokalnie, bez powiązań transgranicznych – dotrzeć jest na pewno trudniej – mówi prezes zarządu EFL.

Pełna wersja raportu „CSR w MŚP. Pod lupą” jest dostępna pod adresem https://media.efl.pl/reports/16870.

Dziewiąty raz pod lupą

Raport „CSR w MŚP. Pod lupą” jest dziewiątym z kolei opracowaniem z serii „Pod lupą”. Pierwszy charakteryzował kondycję mikro, małych i średnich firm w Polsce („MŚP pod lupą”, 2011), drugi poświęcony był sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce („Agro pod lupą”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty prowadzenia działalności transportowej w Polsce („Transport pod lupą”, 2013), czwarte – wsparcie młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lupą”, 2014), piąte – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lupą”, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP w Polsce („Inwestycje w MŚP. Pod lupą”, 2016). Siódme wydanie dotyczyło pokolenia milenialsów („Millenialsi w MŚP. Pod lupą”, 2017). Natomiast ubiegłoroczny, ósmy raport, przedstawiał wielostronny obraz obszaru, jakim jest budownictwo („Budownictwo przyszłości. Pod lupą”, 2018).

Raport, podobnie jak poprzednie edycje, opiera się na badaniach zleconych przez EFL S.A. niezależnemu podmiotowi (Ecorys Polska), rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z rozwojem zrównoważonym, odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Źródłem treści są badania opinii wśród przedstawicieli sektora MŚP, opracowania branżowe, dane statystyczne oraz dostępna publicystyka dotycząca działań prospołecznych firm i postaw Polaków wobec tego zagadnienia. Raport rozbudowany jest również o wywiady pogłębione z insiderami – specjalistami i praktykami obszaru CSR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.