KGL Szymanowicz Czosnow
Fot. MG

KGL zapewnił sobie finansowanie na zakup zakładu Szymanowicza

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

KORPORACJA KGL S.A. zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. Celem jest sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego od spółki „Szymanowicz i Spółka”.

Na mocy umowy Santander Bank Polska udzieli Korporacji KGL kredytu inwestycyjnego w wysokości 25 mln zł. Tym samym KGL zapewnił sobie finansowanie zakupu zakładu produkcyjnego w Czosnowie od spółki „Szymanowicz i Spółka” Spółka Jawna Elżbieta Szymanowicz. Wartość zakładu w umowie przedwstępnej z 7 sierpnia br. ustalono na 30 mln zł. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na zakładzie, weksel in blanco oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia.

W zakładzie w Czosnowie prowadzona jest produkcja folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych na rynek mięsny, mleczarski i HORECA. Do głównych produktów wytwarzanych w zakładzie należą tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka. Przejęcie infrastruktury umocni zdolności produkcyjne Korporacji KGL w segmencie mięsnym, a także wzbogaci kompetencje w segmencie mleczarskim.

Firma Szymanowicz i Spółka jest obecna na rynku od 1995 roku. Oprócz produkcji folii i opakowań, spółka oferuje tworzywa sztuczne, a także maszyny i urządzenia z Tajwanu.

Korporacja KGL powstała w 1992 roku jako firma zajmująca się dystrybucją tworzyw termoplastycznych oraz produkcją pojemników z tworzyw sztucznych. W 2004 roku KGL przejął spółkę Marcato, poszerzając ofertę opakowań w segmencie spożywczym. W 2015 roku Korporacja KGL weszła na GPW.

Według szacunkowych ustaleń w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 281,4 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody Grupy w analizowanym okresie były o ok. 7% niższe niż w analogicznym okresie w 2019 r.

Jak poinformował Zarząd Korporacji KGL, w segmencie dystrybucji wypracowano 114,3 mln zł przychodów, co stanowiło spadek w stosunku do I –III Q 2019 o ok 19%, natomiast w segmencie produkcji wypracowano 167,1 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost do analogicznego okresu w 2019 r o około 3% .

Do najważniejszych czynników wpływających na wielkość przychodów z dystrybucji spółka zalicza spadek cen bazowych surowców oraz spadek konsumpcji w przemyśle przetwórców tworzyw sztucznych spowodowanej pandemią COVID.

Z kolei na wzrost działalności produkcyjnej Spółki wpływa m.in. utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań, w szczególności w sektorze żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *