Flexpack

Opakowanie oznakowane

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

22 znaki dotyczące aspektów środowiskowych na opakowaniach z tworzyw sztucznych. Artykuł ukaże się w najbliższym wydaniu „Plastime Magazine” na konferencji Flexpack 2022.

Hanna Żakowska, KB Folie Polska sp. z o.o.

Znakowanie opakowań z tworzyw sztucznych pełni ważną rolę informacyjną: przede wszystkim ułatwia, czy wręcz umożliwia prawidłową segregację odpadów. Informacja obrazkowa jest prosta, czytelna i szybciej dociera do adresatów.

Znaki i symbole graficzne umieszczane na opakowaniach mogą dostarczyć istotnych informacji związanych z ochroną środowiska i prawidłową gospodarką odpadami. Znakowanie może mieć na celu ułatwienie segregacji, potwierdzenie spełnienia przez opakowania wymagań dla określonych metod odzysku, wskazywanie sposobów właściwego postępowania z odpadami oraz identyfikowanie systemów zbiórki, jakim podlegają opakowania w ramach obowiązujących rozwiązań organizacyjno-prawnych. Ze względu na różnorodność materiałów polimerowych stosowanych do wytwarzania opakowań ma to szczególne znaczenie w przypadku opakowań jednostkowych, z których odpady powstają w gospodarstwach domowych. Informacja przekazywana w formie znaków jest czytelna, łatwiej zauważalna i szybciej dociera do adresatów. Wywołuje określone skojarzenia, działa na wyobraźnię, jest odbierana przez dzieci i młodzież, co ma duże znaczenie edukacyjne.

Znaki związane z aspektami środowiskowymi można je podzielić na następujące grupy:

  • identyfikujące materiał opakowaniowy;
  • potwierdzające spełnienie określonych wymagań lub kryteriów środowiskowych, np.: przydatności do recyklingu materiałowego lub recyklingu organicznego – kompostowania, wielokrotność rotacji, zawartość surowców odnawialnych, zredukowania emisji CO2;
  • określające zawartość w opakowaniu surowca z recyklingu;
  • ilustrujące system organizacyjno-prawny związany z gospodarką odpadami opakowaniowymi;
  • wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego wykorzystaniu.

[…]

Flexpack 2022

Artykuł ukaże się w najbliższym wydaniu „Plastime Magazine”, dystrybuowanym na Flexpack 2022. Autorka jest prelegentem na konferencji – sprawdź, kto jeszcze wystąpi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.