Fot. mat. prasowe

Optymalizacja gospodarki odpadami poprzez outsourcing. Jak to zrobić?

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Ciągłe zmiany przepisów, różne lokalizacje zakładów, mnogość użytkowników w systemie BDO, problemy ze znalezieniem odbiorców odpadów lub po prostu brak czasu na dodatkowe obowiązki – zarządzanie gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie to żmudna praca. Czy można usprawnić codzienne czynności w zakresie ochrony środowiska? Kluczem jest outsourcing gospodarki odpadowej.

Paweł Lesiak

Niespełna 100 lat temu Henry Ford powiedział „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy wykonać wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu abyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” To jedno zdanie jest streszczeniem całej idei outsourcingu. Samo hasło outsourcing to kombinacja trzech angielskich słów outside – resource – using, które można przetłumaczyć jako wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. Zlecanie zewnętrznym podmiotom realizacji zadań własnych przedsiębiorstwa kojarzone jest zazwyczaj ze sprawami finansowo-księgowymi oraz zadaniami działu IT. Jednak warto spojrzeć z bliższej perspektywy na to zjawisko w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadowej w firmie.

Realizacja ustawowych obowiązków bolączką wielu firm

Głośne wejście w życie z końcem 2019 r. elektronicznej ewidencji odpadów prowadzonej w systemie BDO, uświadomiło rzeszy przedsiębiorców, że nie wywiązują się oni z ustawowych obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Wysokie kary nakładane przez WIOŚ oraz brak możliwości przekazania odpadów bez numeru rejestrowego, doprowadziły do sytuacji, w której kilkaset tysięcy podmiotów złożyło wnioski rejestrowe w ciągu zaledwie miesiąca. Samo BDO skupia w sobie całość gospodarki odpadowej prowadzonej w przedsiębiorstwie m.in. wystawianie Kart Przekazania Odpadów i tworzenie Kart Ewidencji Odpadów. Faktyczne przeniesienie części obowiązków z firm odbierających odpady na ich wytwórców, spowodowało rynkowy chaos i potrzebę szybkiego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Przedsiębiorcy zauważyli, że kompleksowe prowadzenie gospodarki odpadowej w ramach swojej działalności jest skomplikowane, czasochłonne oraz wymaga posiadania szerokiej wiedzy specjalistycznej w tej konkretnej dziedzinie.

Jednocześnie system BDO, stworzony przez Instytut Ochrony Środowiska – Polski Instytut Badawczy, pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest programem trudnym w codziennym użytkowaniu, nieintuicyjnym oraz ograniczonym w swojej funkcjonalności. System BDO musi odpowiadać potrzebom wszystkich podmiotów, które zobowiązane są do uzyskania w nim wpisu. Należy tu również zaznaczyć, że system ten nie może paraliżować codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie może utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej, bądź jej uniemożliwiać. Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że system ten posiada szereg wad, które piętrzą trudności w prawidłowej realizacji zapisów ustawy o odpadach.

Remedium na rozwiązanie wskazanych problemów jest wdrożenie zewnętrznego programu wspierającego gospodarkę odpadową, który będzie kompatybilny z systemem BDO. Program taki posiada zazwyczaj bardziej rozbudowane funkcje, pomocne w codziennej pracy, jak chociażby bezpośredni kontakt z pomocą merytoryczną, czy kalendarium wywozów odpadów. Samo połączenie z kontem przedsiębiorstwa w systemie BDO następuje poprzez wygenerowanie klucza API i zapisanie go w wewnętrznym systemie. Dzięki temu można zarządzać gospodarką odpadową w firmie bez potrzeby każdorazowego uwierzytelniania tożsamości za pomocą profilu zaufanego.

Wsparcie codziennej pracy? Platforma odpadowa

Platforma Odpadowa Interseroh to skuteczne połączenie wygody pracy w gospodarce odpadowej, szybkości działania i pewności prawidłowej realizacji ustawowych obowiązków. Jest to zintegrowany system do zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie, który:

 • pomaga sporządzać, zatwierdzać i korygować elektroniczne karty przekazania odpadów (KPO) zgodnie z wymogami systemu BDO;
 • umożliwia dokonywanie wpisów w elektronicznych kartach ewidencji odpadów (KEO) zgodnie z wymogami systemu BDO;
 • ułatwia zgłaszanie online konieczności odbioru wytwarzanych odpadów z dowolnego miejsca (firma, home office, delegacja);
 • daje stały dostęp do bazy partnerów i podwykonawców w zakresie gospodarki odpadami;
 • generuje dowolne raporty ilościowe, jakościowe i kosztowe;
 • zapewnia stałe wsparcie telefoniczne i mailowe ze strony Działu Zarządzania Odpadami Interseroh;
 • jest intuicyjny i prosty w obsłudze.

Wszechstronność programu pozwala na zastosowanie go zarówno w niewielkiej firmie rodzinnej jak i wielooddziałowej spółce prowadzącej działalność na terenie całego kraju. Główne korzyści Platformy dla zarządzającego gospodarką odpadami w firmie to:

 • oszczędność czasu dzięki ujednoliconemu oraz szybkiemu dostępowi do wszystkich danych;
 • elektroniczne zarządzanie deklaracjami gminnymi;
 • łatwa kontrola przepływu strumieni odpadów pozwalająca na optymalizację uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z gospodarką odpadami;
 • tworzenie raportów i statystyk, w tym raportów przychodów i kosztów;
 • kontrola obiegu faktur przychodowych i kosztowych;
 • pełna automatyzacja procesu rejestrowania KPO w BDO oraz prowadzenie ewidencji odpadów;
 • kontrolowanie poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników;
 • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb i preferencji w zakresie zarządzania gospodarką odpadami.

Wystawienie KPO może być krótsze i wygodniejsze

Tworzenie KPO w systemie BDO, generowanie potwierdzeń transportu, korygowanie odrzuconych KPO, wprowadzenie do KEO mas wytworzonych odpadów, a po ich zakończonym transporcie również mas przekazanych – te czynności zabierają dużo czasu. Platforma Odpadowa Interseroh pozwala do minimum skrócić czas potrzebny na prowadzenie wymaganych prawem rejestrów, poprzez umożliwienie prowadzenia ewidencji odpadów bez udziału pracownika. Na podstawie wystawianych kart przekazania odpadów, Platforma samodzielnie dokonuje właściwych wpisów w ewidencji.

Wystawianie KPO również może stać się wygodniejsze. W większości zakładów wytwarzany i przekazywany jest zamknięty katalog odpadów w regularnych odstępach czasu np. raz w tygodniu. Platforma Odpadowa Interseroh pozwala na sporządzenie harmonogramu wywozu odpadów w podziale na ich poszczególne rodzaje, odbiorców czy lokalizacje. Dzięki temu system wystawi KPO i dokona zmian w KEO, na podstawie sporządzonego harmonogramu wywozu, nie angażując w to zbytnio przedsiębiorcy. Do pracownika należeć będzie wyłącznie zaakceptowanie nadchodzącego transportu, o którym Platforma sama przypomni.

Platforma regularnie sprawdza BDO, tworzy raporty i kontroluje dane. Nie ma więc obaw, że wprowadzane przez pracownika dane będą niezgodne z dostępnymi dla organów kontroli. Biorąc pod uwagę częste awarie systemu BDO, które uniemożliwiają prowadzenie ewidencji w czasie rzeczywistym oraz opóźniają odbiór odpadów, program oferowany przez Interseroh jest skutecznym narzędziem do bieżącej pracy w zakresie gospodarki odpadowej, który działa stabilnie i nie generuje opóźnień.

Wielozadaniowość przede wszystkim

W tej chwili podmioty świadczące usługi doradcze są w stanie zorganizować całościową gospodarkę odpadami na terenie zakładu, wyszukać odpowiednich odbiorców, sprawdzić legalność ich działania, wynegocjować najkorzystniejsze ceny oraz przejąć sprawowanie pieczy nad prawidłową realizacją powierzonego zadania. Zakres zadań, które można wykonać za pośrednictwem Platformy Odpadowej Interseroh jest niezwykle szeroki. Ich samodzielna realizacja w większości przypadków małych i średnich firm jest praktycznie niemożliwa. Dlatego też warto zastanowić się nad wyborem podmiotu, który w sposób kompleksowy przejmie nadzór nad prowadzoną działalnością pod kątem gospodarki odpadowej i ochrony środowiska.

Plastime Magazine

Artykuł ukazał się w nr 7-8/2021 „Plastime Magazine”. W następnym numerze miesięcznika ukaże się kolejny artykuł z cyklu Organizacja napędzana przez GOZ: „Jak ROP zmieni dotychczasowy system?”.

Aby zapewnić sobie dostęp do bieżącego i przyszłych wydań „Plastime Magazine”, wystarczy zapisać się na nasz bezpłatny Polimerowy Przegląd Prasy: https://plastime.pl/biuletyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *