Rozwiązania 4.0 w Polskiej Chemii – czy to się opłaca?

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Czy inwestycje w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym są opłacalne? Jak je takimi uczynić?

Polska Chemia – jako jedna z najbardziej innowacyjnych branż – wyznaczająca, nie od dziś, trendy w całym przemyśle – stawia na nowoczesne technologie, mając świadomość, że transformacja cyfrowa, w długoterminowej perspektywie, pomoże zmaksymalizować zyski i zwiększyć bezpieczeństwo przedsiębiorstw.

Chemia 4.0 na ścieżce czwartej rewolucji przemysłowej

Zjawisko „przemysłu 4.0” nie jest jednoznacznie zdefiniowane, jednak można uznać, że jest to pewna ogólna koncepcja, u podstaw której leży szerokie wykorzystanie Internetu, wymiany danych, zarówno pomiędzy maszynami i urządzeniami, jak i na linii maszyna–człowiek. Samo pojęcie „przemysł 4.0” zostało użyte powszechnie po raz pierwszy w 2011 r. na targach Hannover Messe w Niemczech i odnosi się do idei czwartej rewolucji przemysłowej, która zakłada wzajemne przenikanie się i wykorzystywanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie wdrażaniem technologii 4.0 w Polskiej Chemii i z całą pewnością ten trend nadal będzie obecny, nic go nie zatrzyma – wskazuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. – Cyfryzacja to ogromne szanse i możliwości rozwoju w dobie digitalizacji i upowszechniania się nowoczesnych technologii we wszystkich gałęziach naszego życia, także w skali przemysłowej. Pandemia, która nadal trwa, dobitnie pokazała, że gdyby nie „przestrzeń cyfrowa”, funkcjonowanie wielu firm, zakładów, stałoby się – przynajmniej w jakiejś części – niemożliwe. Trend ten niesie ze sobą jednak wiele wyzwań, wiążą się z nim kosztowne inwestycje, dlatego konieczne i kluczowe staje się całościowe podejście uwzględniające przede wszystkim pracowników, możliwości danego przedsiębiorstwa, jego potrzeby, a także dostępne narzędzia i procesy. Pamiętajmy jednak, że choć inwestycje w cyfryzację mogą wiązać się z kosztami, to przynoszą szereg wymiernych korzyści w wielu obszarach – przykłady można mnożyć. Pozwalają one nie tylko oszczędzić czas przy podejmowaniu decyzji, analizie danych, lecz także wpływają na redukcję kosztów, np. mediów stosowanych w procesie. Dodatkowo digitalizacja wspomaga procesy badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw, co w nowoczesnym świecie ma szczególne znaczenie.

Na nowoczesne technologie i ich upowszechnienie stawia teraz cały świat. Transformacja cyfrowa jest również jednym z sześciu głównych celów zawartych w wytycznych Unii Europejskiej na lata 2019–2024. Wspieranie tego rodzaju transformacji nigdy wcześniej nie widniało tak wysoko na liście europejskich priorytetów. Mając na uwadze wspólnotowe cele, na początku stycznia 2021 r. polski rząd przedstawił „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, której celem jest wyznaczanie nowych kierunków rozwoju technologicznego Polski, podnoszenie kompetencji Polaków oraz stworzenie specjalnych mechanizmów finansowania rozwoju sztucznej inteligencji (ang. AI – artificial intelligence).

Czytaj również:  Polska Chemia chce być bardziej zielona

Polska Chemia – cyfrowa i nowoczesna

Przedsiębiorstwa branży chemicznej doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że w nowoczesnych technologiach tkwi siła i ogromny potencjał – rozwiązania 4.0 odgrywają coraz większą rolę w opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania firmy. Kluczowych obszarów implementacji 4.0 można wyróżnić co najmniej kilka, jednak ich wdrażanie zależy od wielu czynników. W przeprowadzonych przez PIPC badaniach w 2020 r., organizacje zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, wskazały, że cyfryzacja ma bardzo duży wpływ na organizację i jej ogólne funkcjonowanie. – Przemysł chemiczny jest jednym ze strategicznych filarów nowoczesnej gospodarki. Polska Chemia jako niezwykle innowacyjna branża stale doskonali swoje produkty oraz procesy, a opracowywane strategie transformacji w kierunku rozwoju przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach chemicznych są rozwijane i obecne na coraz szerszą skalę. To, co kiedyś wydawało się nieosiągalne, dziś jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy świadkami rozkwitu „ery nowoczesnych technologii”, a branża chemiczna chce z tej transformacji nie tylko korzystać, lecz także być jej częścią i – poprzez swoje innowacyjne rozwiązania – aktywnie kreować zmiany – podkreśla Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Jak skutecznie wdrażać rozwiązania 4.0?

Polska Chemia to jedna z najbardziej nowoczesnych branż, wyznaczająca, nie od dziś, trendy w całym przemyśle, podejmująca działania wspierające utrzymanie i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednym z takich działań jest wdrażanie technologii cyfrowych – inwestycje w technologie 4.0 umożliwiają branży opracowanie i tworzenie lepszych produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowców, czasu czy innych kluczowych zasobów. Jednak, aby technologie mogły się odpowiednio rozwijać, w przedsiębiorstwach potrzebne jest odpowiednie, otwarte nastawienie do zmian. – W myśl powiedzenia „przykład idzie z góry” kluczowe staje się nie tylko budowanie świadomości, kultury innowacyjności, lecz także – a może przede wszystkim – promowanie nowoczesnych narzędzi i idei przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem. Musimy pamiętać, że przemysł 4.0 ma z jednej strony usprawnić funkcjonowanie firm, a z drugiej – dostarczyć konsumentom szytych na miarę rozwiązań, dokładnie takich, jak potrzebują – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Czytaj również:  Za nami VII kongres "Polska Chemia"

PIPC wspiera cyfryzację Polskiej Chemii

Od nowoczesnych technologii i rozwiązań przemysłu 4.0 nie uciekniemy – co więcej, uciekać nie powinniśmy. Mają one bowiem kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, który stanowi jedną z nadrzędnych koncepcji działań Unii Europejskiej w zakresie dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, UE musi znacznie zwiększyć wprowadzanie najnowszych technologii w różnych sektorach na szeroką skalę, w tym w przemyśle. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, mając na uwadze zainteresowanie tematyką obszaru 4.0, jak i potrzeby jej Członków, organizuje szereg wydarzeń, na których zagadnienia dotyczące digitalizacji branży są szeroko omawiane.

Już 8 listopada 2021 r. PIPC zaprasza na bezpłatny webcast w ramach Projektu Chemia 4.0, zatytułowany „Rozwiązania 4.0 szansą na realizację celów Zielonego Ładu”, podczas którego zaproszeni eksperci będą rozmawiać m.in. o: wyzwaniach i potencjale rozwoju technologii 4.0 w transformacji energetycznej; powiązaniu dekarbonizacji i digitalizacji oraz sposobach na zaawansowaną produkcję w fabrykach przyszłości.

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://bit.ly/3jVrIxN

Badania przeprowadzone w połowie 2021 r. przez PIPC pokazały, że rozwiązania 4.0 są jednym z tematów, który najbardziej interesuje reprezentantów branży chemicznej – wskazała go blisko 1/3 badanych. Dlatego też – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom – transformacja cyfrowa przemysłu chemicznego będzie stanowiła jeden z głównych obszarów tematycznych podczas organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego – II TECHCO Forum, które odbędzie się już 23 i 24 listopada 2021 r. w formule stacjonarnej, a w kolejnych dniach (25–26 listopada) – online. Podczas tej wyjątkowej konferencji zaprezentowane zostaną dobre praktyki z branży oraz zróżnicowane możliwości wykorzystania technologii 4.0 w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Z licznie zaproszonymi gośćmi będziemy dyskutować, jak sprawić, by inwestycje w cyfryzację przynosiły zysk, a w części poświęconej prezentacji poszczególnych, konkretnych rozwiązań będziemy szukać sposobów utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności sektora chemicznego.

Czytaj również:  TotalEnergies podpisuje umowę PPA w Kazachstanie

Szczegóły wydarzenia i rejestracja dostępne są na: www.techco.pipc.org.pl

Artykuł opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *