Stena Recycling Circular Economy Award 2021

Rusza kolejna edycja Stena Circular Economy Award

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Stena Recycling po raz piąty organizuje konkurs, w którym nagradza najlepsze praktyki związane z wdrażaniem gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce.

Odpowiedzialność środowiskowa staje się istotnym aspektem działalności firm na świecie. Chcąc odpowiedzieć na oczekiwania rynku i świadomych konsumentów, coraz więcej firm wprowadza działania zgodne z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Priorytetowe znaczenie rozwoju GOZ dostrzegają także eksperci. Zgodnie z mapą trendów opublikowaną przez infuture.institute, to właśnie gospodarka obiegu zamkniętego jest obecnie jednym z wiodących trendów środowiskowych, a kierunek ten będzie się utrzymywał także w kolejnych latach. Rozwój GOZ promuje m.in. trwający obecnie Europejski Tydzień Odpadów oraz organizowany przez Stena Recycling konkurs STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. SCEA po raz piąty nagrodzi firmy oraz studentów, którzy wprowadzają i promują rozwiązania GOZ w Polsce.

Stena Recycling od lat wspiera biznes w przejściu na model gospodarki cyrkularnej. Działania te doskonale wpisują się w międzynarodowe trendy i globalne inicjatywy. Właśnie trwa (do 28 listopada) kolejny Europejski Tydzień Redukcji Odpadów.

Wydarzenia organizowane w ramach EWWR mają na celu podnoszenie świadomości konsumentów i firm w zakresie zapobiegania powstawania odpadów. To idealny moment do rozmowy o GOZ, zwłaszcza że wprowadzenie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, to jeden z najbardziej efektywnych trendów biznesowych, pozwalających na zmniejszenie tzw. śladu środowiskowego – powiedział Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Stena Recycling, członek Jury konkursu – Gospodarka cyrkularna to bowiem model gospodarczy, w którym materiały są wykorzystywane wielokrotnie.

Najlepsze rozwiązania i praktyki z zakresu GOZ wprowadzane w Polsce, od pięciu lat promuje i nagradza konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 18 października 2021 wystartowała już piąta edycja plebiscytu. Zwycięzcami poprzednich edycji byli m.in.: Orange Polska S.A., IKEA, Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o., ERGO Hestia SA. Wśród wyróżnionych znalazły się natomiast m.in. BASF Polska Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. czy Jeronimo Martins Polska S.A. i Amazon Fulfillment Poland.

SCEA docenia zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z segmentu SME oraz start-upy, takie jak Creative Publishing Katarzyna Drewniany i KOKO World. Różnorodność wyróżnionych inicjatyw pokazuje, że idee GOZ można wprowadzać we wszystkich sektorach gospodarki, w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i na każdym etapie projektowania produktu.

Warto zauważyć, że Gospodarka Obiegu Zamkniętego to także 3 miliony nowych miejsc pracy w UE do 2030 r., zwiększenie dochodów gospodarstw domowych o 4500 dolarów rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o połowę![1] GOZ ma także zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, ta o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści zarówno klimatowi, jak i biznesowi.

Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych realnie wpływa na poprawę innowacyjności i konkurencyjności firmy. Pozwala nie tylko wyróżnić się na rynku, ale także podnieść jakość świadczonych usług, jednocześnie zmniejszając koszty działalności. Przedstawiciele firm, które zgłosiły swoje pomysły w poprzednich edycjach konkursu wielokrotnie podkreślali, że wdrożone rozwiązania GOZ pozwalały im na oszczędności i zdobycie nowych rynków lub klientów – komentuje Piotr Bruździak. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

Konkurs Stena Circular Economy Award został zainicjowany w 2017 roku i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej. Zwycięzcy otrzymują szeroką promocję swoich rozwiązań GOZ w mediach i na wydarzeniach branżowych oraz wybraną usługę środowiskową lub szkoleniową z oferty Stena Recycling. Studentom natomiast, w ramach nagrody, firma przyznaje m.in. grant w wysokości 10 000 zł na realizację zgłoszonego projektu.

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  • dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Jury konkursu: Marzena Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, Michał Dąbrowski z Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Michał Mikołajczyk z Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol, Agnieszka Zielińska z Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, Małgorzata Greszta z Kampanii 17. Celów oraz Piotr Bruździak ze Stena Recycling

Zwycięzców poznamy wiosną 2022 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.