Grupa Azoty Puławy SA

Ruszyła budowa nowego bloku energetycznego w Puławach

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Grupa Azoty PUŁAWY symbolicznie zainaugurowała budowę nowego bloku energetycznego.

Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY – dr Krzysztof Bednarz, Prezes Zarządu Grupy Azoty – dr Wojciech Wardacki, Wiceprezes Polimex Mostostal – Maciej Korniluk, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju – Artur Soboń oraz Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek.

Generalnym Realizatorem Inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu. Kontrakt na budowę bloku energetycznego opiewa na 1,16 mld zł netto, a całkowity budżet projektu wynosi 1,2 mld zł netto.

Zakres budowy obejmuje kompletny blok węglowy zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Inwestycję podjęto w celu zapewnienia „Puławom” ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej do wysokości rosnących potrzeb zakładu. Zastępujący dotychczasowe dwa wyeksploatowane bloki węglowe z lat 60. nowoczesny blok energetyczny zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła. Jednocześnie pozwoli na spełnienie norm emisyjnych wymaganych w związku z wejściem w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Dzięki zastosowaniu najnowszych dostępnych technologii, a także temu że nowy blok będzie pracował w kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej energii będzie bardzo niska i wyniesie ok. 500 kg CO2/ MWh.

Budowa nowego bloku opartego o węgiel kamienny jako paliwo lokalne zapewni też bezpieczeństwo energetyczne Spółki w długim horyzoncie czasowym. Terminem zakończenia inwestycji jest III kwartał 2022 roku.

Dzisiejsza uroczystość jest długo oczekiwanym wydarzeniem w naszej Spółce. Jestem przekonany, że ta inwestycja, poprzedzona wnikliwymi analizami, zapewni bezpieczny rozwój Grupy Azoty PUŁAWY – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, dr Krzysztof Bednarz.

To symboliczne wydarzenie rozpoczyna kolejną wielką budowę w Grupie Azoty. PUŁAWY są obecnie beneficjentem największych nakładów inwestycyjnych w całej Grupie. To z pewnością powód do dużej satysfakcji – uważa Prezes Zarządu Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki.

Zaczynamy kolejny ambitny projekt. Naszym zadaniem jest budowa bloku energetycznego w krótkim terminie i na terenie elektrociepłowni czynnie działających Zakładów Azotowych w Puławach. Tu chciałbym podkreślić, że Polimex Mostostal, jedna z największy polskich firm budowlanych, nie boi się takich wyzwań. Mamy wysoko wykwalifikowane kadry, dobrego partnera technologicznego SBB ENERGY S.A. i doświadczenie w realizacji tego typu projektów – podsumował Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A., Krzysztof Figat.

Od 2012 roku Grupa Azoty PUŁAWY jest częścią zintegrowanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Grupa Azoty PUŁAWY to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.