Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police
Fot. mat. prasowe

Ruszyły zapisy na akcje Grupy Azoty „Police” S.A.

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Od wczoraj trwają zapisy na akcje Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz notowanie praw poboru na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inwestorzy realizujący prawa poboru mogą dokonywać zapisów na akcje do 19 listopada br. po cenie emisyjnej 10,20 zł za jedną akcję. Spółka planuje uzyskać z oferty publicznej ok. 1,122 mld zł brutto, które przeznaczy na realizację Projektu Polimery Police – strategicznego przedsięwzięcia otwierającego przed podmiotami z grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. nowe perspektywy rozwoju w Polsce i na rynkach zagranicznych. W dniu 8 listopada akcjonariusze Grupy Azoty S.A. wyrazili zgodę na objęcie przez Grupę Azoty S.A. nowo emitowanych akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z 4 listopada 2019 roku, oferta publiczna obejmuje 110.000.000 szt. akcji w cenie 10,2 zł za jedną akcję oferowaną. Zapisy na akcje oferowane w wykonaniu praw poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych będą przyjmowane w okresie 12–22 listopada br. Osoby, które posiadały akcje Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na koniec dnia prawa poboru (tj. 7 listopada), za każdą jedną akcję otrzymały jedno prawo poboru, które pozwala na zapis na 1,46666666667 akcji nowej emisji. Inwestorzy mogą zapoznać się z prospektem emisyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada, na stronie internetowej: www.zchpolice.grupaazoty.com/pl. 12 listopada rozpoczyna się także notowanie jednostkowych praw poboru na GPW, które potrwa do 14 listopada.

Akcjonariusze Grupy Azoty S.A. 8 listopada 2019 roku podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w ramach Oferty w zakresie prowadzącym do utrzymania kontroli operacyjnej i własnościowej jednostki dominującej nad spółką zależną na poziomie 66 proc. 24 października Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. pozytywnie zaopiniowała objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Strategiczna decyzja Akcjonariuszy Grupy Azoty S.A. to pozytywna wiadomość w kontekście planowanych rezultatów oferty publicznej. Liczymy na podobne decyzje ze strony innych Akcjonariuszy Spółki z którymi chcemy wspólnie realizować ambitne i długoterminowe plany rozwojowe – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins S.A., koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

W modelu komercjalizacji Projektu Polimery Police skupiamy się na najbardziej atrakcyjnej części rynku tworzyw sztucznych. Polipropylen ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, przezroczystość) jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, motoryzacyjnym czy też budowlanym. W porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi, polipropylen jest także jednym z najbardziej przyjaznych środowisku, neutralnym chemicznie produktem, składającym się wyłącznie z wodoru i węgla – mówi dr Wojciech Wardacki.

Harmonogram oferty publicznej:

5 listopada 2019 r. Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru
7 listopada 2019 r. Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
12-14 listopada 2019 r. Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
22 listopada 2019 r. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
3 grudnia 2019 r. Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
3-4 grudnia 2019 r. Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 4 grudnia 2019 r. Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodzić terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Przeznaczenie środków:

Zgodnie z prospektem, zamiarem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jest uzyskanie wpływów z Oferty w kwocie brutto 1.122 mln zł i 1.109 mln zł netto przy założeniu przydzielenia inwestorom wszystkich akcji oferowanych w ramach Oferty. Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przewiduje, że kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins S.A. w formie wpłat na podwyższony kapitał zakładowy lub w formie pożyczek podporządkowanych w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków.

Spółka celowa zamierza przeznaczyć otrzymane w ten sposób środki w całości na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu Polimery Police, w szczególności na wynagrodzenie wykonawcy, tj. koncernu Hyundai Engineering Co., Ltd. Pozostała kwota, tj. około 95,4 mln zł zostanie wykorzystana przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na inwestycje dostosowawcze związane z budową infrastruktury towarzyszącej Projektu Polimery Police. Dodatkowo kwota około 65,5 mln zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w lipcu 2019 r. na sfinansowanie potrzeb Grupy Azoty Polyolefins S.A. związanych z zapłatą pierwszej transzy wynagrodzenia wykonawcy Projektu Polimery Police. W przypadku przydzielenia w Ofercie wszystkich akcji oferowanych w ramach oferty i, w konsekwencji, pozyskania środków z oferty w kwocie netto wynoszącej około 1.109 mln zł nadwyżka ponad kwotę 1.095,4 mln zł (stanowiącą sumę kwot przeznaczonych na cele emisji wskazane powyżej), wynosząca około 13,6 mln zł, będzie w całości przekazana Grupie Azoty Polyolefins S.A. poprzez wpłatę na kapitał zakładowy lub poprzez udzielenie przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. pożyczek podporządkowanych na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A. w celu powiększenia wkładu własnego Grupy Azoty Polyolefins S.A. w strukturze finansowania Projektu Polimery Police.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.