Strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Stworzenie koncernu chemicznego, którego wynik EBITDA w 2021 roku będzie wypracowywany w minimum 35 proc. z biznesów innych niż sodowy, rozwój będzie oparty na zwiększaniu efektywności, jeszcze lepszej obsłudze klientów i ekspansji w obszarze specjalistycznych produktów – to główne założenia strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021.

5 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. powołała również na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A. Dawida Jakubowicza, który od września br. pełnił funkcję p.o. Prezesa Zarządu Spółki.

Biznes sodowy – stanowiący obecnie podstawowy obszar działalności CIECH – ma wykorzystać swoje przewagi konkurencyjne dzięki zwiększeniu wydajności produkcji oraz podniesieniu jakości obsługi klientów. Zgodnie z zapisami nowej strategii, biznes Grupy CIECH będzie stopniowo dywersyfikowany – do roku 2021 co najmniej 35 proc. wyniku znormalizowanego EBITDA ma pochodzić z biznesów innych niż sodowy.

Grupa od kilku lat intensywnie rozwija biznes solny. W ostatnich latach wprowadzone zostały nowe produkty (m.in. tabletki solne do uzdatniania wody), a w kwietniu bieżącego roku podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu w Niemczech, który rozpocznie działalność w 2020 roku i docelowo zwiększy łączne moce produkcyjne Grupy do 1 mln ton soli suchej rocznie. W obszarze biznesu AGRO kontynuowany będzie program rozwoju własnych produktów, a także wykorzystania synergii wynikających z przejęcia hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin – spółki Proplan. W efekcie zwiększy się oferta własnych produktów z obszaru środków ochrony roślin oraz sprzedaż zagraniczna. Do roku 2021 udział sprzedaży poza Polską w biznesie AGRO ma wzrosnąć do ok. 40 proc. z obecnych 20 proc.

Zwiększone nakłady na innowacje i działalność R&D mają umożliwiać poszerzanie portfolio o produkty specjalistyczne. Równie ważnym celem tych działań jest zwiększenie efektywności produkcji, m.in. poprzez wprowadzenie inicjatyw stosowanych w ramach idei Przemysłu 4.0. Chodzi m.in. o rozwiązania typu predictive maintenance oraz inne narzędzia z pogranicza IT i zarządzania produkcją. Na wzrost efektywności będą miały wpływ planowane inwestycje odtworzeniowe i energetyczne (CIECH posiada dwie elektrociepłownie w Polsce i jedną w Niemczech).

Przygotowaliśmy strategię stabilnego, precyzyjnie zaplanowanego rozwoju Grupy CIECH, którego efektem będzie dywersyfikacja biznesu, umocnienie wiodącej pozycji na rynku sody kalcynowanej, ekspansja w obszarze soli, wykorzystanie potencjału segmentu organicznego i synergii wewnątrzgrupowych w obszarze krzemianów. Ważnym elementem strategii jest wykorzystanie potencjału pracowników poprzez wdrażanie i udoskonalanie najlepszych praktyk z zakresu HR, a także innowacji i efektów prac działu R&D. W horyzoncie działania strategii nie narzucamy sobie ograniczeń w wyborze modelu rozwoju Grupy, potwierdzając elastyczne podejście do zarządzania portfelem aktywów. W 2021 roku CIECH ma być efektywnym i zdywersyfikowanym holdingiem chemicznym – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.