System depozytowy musi dawać równe szanse producentom opakowań

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Projektowany system depozytowy musi dawać wszystkim producentom opakowań równe szanse i obejmować zarówno butelki PET, jak butelki szklane oraz puszki aluminiowe, uważa PZPTS.

Kluczowe założenia systemu depozytowego dla opakowań jednorazowych były tematem spotkania zoorganizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 7 października. Swoje propozycje w tej sprawie przedłożył Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Jak podkreśla PZPTS, opakowania z tworzyw sztucznych, które mają najniższy ślad węglowy, muszą mieć w ramach nowo projektowanego systemu równe szanse konkurowania ze szkłem czy puszkami aluminiowymi.

PZPTS, oprócz zagadnienia równej konkurencji, zwraca też uwagę na konieczność stworzenia odrębnego systemu dla opakowań typu Tetra–Pack. Z kolei opakowania do mleka – wzorem rozwiązań przyjętych w innych krajach – powinny być z systemu wyłączone. Projektowany system depozytowy powinien objąć opakowania o objętości od 0,2 litra do 3 litrów.
Związek Przetwórców zwraca również uwagę, że systemie należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie zajmowanej powierzchni jednostek handlu detalicznego. PZPTS proponuje, aby przystąpienie do systemu depozytowego np. dla sklepów o powierzchni poniżej 100 m kw. było dobrowolne. Z drugiej strony, aby zagwarantować jak najwyższe poziomy zbiórki odpadów, konsumenci powinni mieć do powstającego systemu depozytowego jak najszerszy dostęp.

Kluczowym zagadnieniem pozostaje zawsze kwestia sfinansowania systemu – powiedział Robert Szyman, Dyrektor Generalny PZPTS. – Proponujemy, by zarządzała nim niezależna, specjalnie w tym celu powołana, organizacja. Źródłami zasilania powinny być zaś niezwrócone kaucje, a także wartość surowca pozyskanego dzięki zbiórce odpadów. Istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że te dwa strumienie nie zapewnią zbilansowania systemu. Dlatego też postulujemy dodatkowe źródło finansowania realizowane przez producentów wprowadzających towary w opakowaniach do obrotu wzorem krajów , w których system już funkcjonuje.

PZPTS podkreśla, że powstający system depozytowy należy wprowadzić równolegle z rozwiązaniami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Zdaniem Związku zapewniłoby to najwyższy poziom wykorzystania surowców z recyklingu. Tym samym wychodziłoby naprzeciw konieczności podwyższenia poziomów zbiórki we wszystkich strumieniach odpadów.

PZPTS podkreśla, że system ROP i jego prawidłowe funkcjonowanie daje szanse prawidłowej organizacji zarządzania odpadami, a przez to staje się niezbędną bazą do tworzenia dodatkowych systemów wspierających, takich jak system kaucyjny dla opakowań jednorazowych.

Pełny tekst Stanowiska PZPTS jest dostępny tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *