200 PLN

Rusza szybka ścieżka po fundusze unijne. Teraz będzie prościej.

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

1,2 miliard złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy w tym roku konkurs Szybkiej Ścieżki, w którym zmieniono dotychczasowe kryteria konkursowe oraz uproszczono język dokumentacji. Zmiany mają zachęcić jeszcze więcej firm do sięgania po środki unijne.

Nowe mechanizmy polityki rozwoju realizują zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii – krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

„Szybka ścieżka” to granty na projekty B+R prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę lub przez konsorcja firm i jednostek naukowych. W praktyce MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. To przedsiębiorca decyduje jaka forma współpracy umożliwi mu najlepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Ogłoszenie nowej Szybkiej Ścieżki odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem grupy beneficjentów, reprezentujących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W wydarzeniu udział wzięła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnej gospodarki jest jednym z priorytetów rządu. Dlatego wspieramy firmy w realizacji innowacyjnych projektów. Ważne, aby pomoc miała wielowymiarowy charakter i była odczuwalna na każdym etapie współpracy administracji z biznesem – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister przypominała, że polscy innowatorzy mają szansę korzystać ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – największego w Unii Europejskiej programu wspierającego badania i rozwój oraz innowacje w ramach polityki spójności.

Zachęcamy i dajemy firmom narzędzia służące ich wzrostowi, tak aby mogły konkurować na europejskim i globalnym rynku. W swoich działaniach uwzględniamy sygnały płynące od przedsiębiorców, czego dowodem jest właśnie ogłoszony konkurs Szybka Ścieżka – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czytaj również:  Wykorzystaliśmy już większość środków z UE

Nowy język i nowe kryteria

Dokumentacja konkursowa została uproszczona. Dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych.

Zmiana języka to jednak nie wszystko. Zmieniono także strukturę dotychczasowych kryteriów konkursowych, redukując ją do 13 elementów.

Najistotniejsza część oceny projektu znajduje się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas.

Kolejna zmiana polega na wyodrębnieniu nowego kryterium punktowanego, jakim jest „Istota projektu”. Łączy ono wszystkie zagadnienia związane z koncepcją całego zamierzenia. Chodzi o to, żeby na etapie przygotowywania wniosku wszystkie najważniejsze aspekty planowanego przedsięwzięcia zostały właściwie opisane.

Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ułatwi to wnioskodawcom sporządzenie wniosku, a osobom oceniającym skróci czas na poszukiwanie w nim informacji koniecznych do oceny.

W procesie oceny wniosku przedsiębiorcy będą mogli otrzymać rekomendacje dotyczące projektu w większym zakresie niż dotychczas. Możliwa będzie też poprawa wniosku w kryteriach do tej pory niepoprawialnych.

W konkursie stale nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Skierowany jest on do regionów słabiej rozwiniętych, co w praktyce oznacza wszystkie województwa poza mazowieckim.

Kiedy można składać wnioski?

Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, można nadsyłać projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). W rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *