W przemyśle lepiej niż przed rokiem

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

Z najnowszych danych GUS za pierwsze półrocze wynika, że polskie firmy przemysłowe radzą sobie generalnie lepiej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale mają kłopoty z poprawą wyników finansowych. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w pierwszym półroczu wyniosła, licząc w cenach stałych, 6,2 proc. w porównaniu do 5,8 proc. w ubiegłym roku. Wydajność pracy wzrosła z 2,6 do 3,3 proc., ale tempo wzrostu płac przyspieszyło z 5 do 7,1 proc., a więc wynagrodzenia rosną ponad dwukrotnie mocniej niż wydajność, co już trudno uznać za zjawisko korzystne z punktu widzenia wyników firm. Jednocześnie udział wynagrodzeń w kosztach ogółem zwiększył się z 10,8 do 11,1 proc., a więc wciąż nie jest nadmiernie wysoki (prawie dwie trzecie kosztów stanowią materiały i energia). Wskaźnik rentowności netto obniżył się jednak z 6,7 do 5,8 proc., głównie wskutek zwiększenia się wskaźnika poziomu kosztów działalności z 92,2 do 93,1 proc. Wynik finansowy netto firm przemysłowych obniżył się z 48,7 mld zł w pierwszej połowie ubiegłego roku do 44,4 mld zł w tym roku, co oznacza spadek o prawie 9 proc.

Na nieco gorsze perspektywy wskazuje niższa niż w ubiegłym roku dynamika nowych zamówień. W czerwcu wyniosła ona 7,9 proc., podczas gdy przed rokiem sięgała aż 15,7 proc. W przypadku zamówień eksportowych obniżyła się ona z 15,8 do 5,8 proc. Po spadku o 3,6 proc. w pierwszej połowie ubiegłego roku, w 2018 r. nakłady inwestycyjne w firmach przemysłowych zwiększyły się o 3,6 proc., widać więc wyraźną poprawę, ale nie jest ona tak duża, jak można by oczekiwać. Największy wzrost nakładów na inwestycje odnotowano w przypadku produkcji wyrobów z drewna (o 135,2 proc.), poligrafii i reprodukcji nośników informacji (46,6 proc.), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (23,3 proc.). W dominującym pod względem udziału przetwórstwie przemysłowym inwestycje zwiększyły się o 5,5 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.