Flexpack 2022 konferencja folia i opakowania Hotel Lord Warszawa
Fot. Plastime Magazine | imch.pl

Za nami konferencja Flexpack

Podziel się:
Facebooktwitterlinkedinmail

28 czerwca w warszawskim hotelu Lord odbyła się konferencja „Flexpack 2022”. W wydarzeniu poświęconym folii i opakowaniom z tworzyw sztucznych wzięło udział ponad sto osób. Tematem przewodnim była gospodarka cyrkularna i zrównoważony rozwój w branży.

Mimo trudnych warunków gospodarczych, problemów z dostępnością i ceną surowców, jak również wyzwań związanych ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, branża tworzyw sztucznych, w tym sektor folii i opakowań, mają się dobrze – rozpoczął Remigiusz Gałązka, redaktor naczelny „Plastime Magazine” oraz portalu imch.pl

O dobrej kondycji branży można było się przekonać miesiąc wcześniej podczas rozmów na targach Plastpol, ale – jak podkreślił Remigiusz Gałązka – przede wszystkim widać ją we wskaźnikach, które publikuje Plastics Europe, czy analizach rynkowych, chociażby w niedawnej analizie rynku opakowań przygotowanej przez Santander Bank Polska, w której czytamy m.in. o 6,6% dynamice wzrostu eksportu opakowań z tworzyw sztucznych. Polska zajmuje czołowe miejsca w UE pod tym względem, czyniąc nasz kraj prawdziwym europejskim bastionem opakowań.

To oczywiście nie oznacza, że możemy spać spokojnie: skala wyzwań jest szeroka jak nigdy dotąd, a zmiany związane z przechodzeniem na gospodarkę cyrkularną wymuszają na branży szereg działań. O tym gdzie jesteśmy obecnie i o tym, co może czekać nas w najbliższej przyszłości będziemy dzisiaj dużo mówić – podsumował redaktor naczelny „Plastime Magazine”.

Jako pierwszy wystąpił Piotr Kwiecień z firmy SABIC, która była Sponsorem Konferencji.

Cieszę się, że pod dwóch latach pandemii, która nam tę konferencję przesunęła, wreszcie możemy się spotkać i porozmawiać o istotnych kwestiach dotyczących branży – powiedział Piotr Kwiecień. – Frekwencja nam dopisała, co tylko potwierdza, że tematy dzisiejszego wydarzenia są aktualne i ważne.

Prelekcję wygłasza Piotr Kwiecień z Sabic Poland.

Piotr Kwiecień przedstawił historię koncernu, jego filozofię oraz aktualny stan i perspektywy rozwoju, również w kontekście dzisiejszych wyzwań. SABIC rozwija się, wprowadzając rocznie około 150 nowych produktów, coraz mocniej stawiając na materiały w ramach gamy rozwiązań Trucircle.

Samą koncepcję Trucircle Piotr Kwiecień przedstawił w swoim drugim wystąpieniu. Jak zapewnił dyrektor zarządzający SABIC Poland, zaprezentowana trzy lata temu na targach K2019 koncepcja cały czas się rozwija, a SABIC konsekwentnie poszerza gamę produktów Trucircle o kolejne innowacyjne, zrównoważone i certyfikowane materiały.

Michał Góralski z firmy Plastoplan Polska omówił szereg zagadnień związanych z projektowaniem opakowań pod kątem efektywnego recyklingu, przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych tworzyw i dodatków.

Kiedy w 2006 roku rozpoczynałem pracę w jednej z drukarni fleksograficznych, nikt nie przejmował się opakowaniami i tym, co się z nimi dzieje po zużyciu. Nikogo nie dziwiły laminaty tripleksowe, kwadropleksowe z użyciem aluminium – mówił Michał Góralski. – I to się skończyło. Dziś mamy zupełnie inną rzeczywistość: w tej chwili jedynym akceptowalnym kierunkiem jest takie projektowanie opakowań, aby móc je później ponownie przetworzyć.

Adam Fotek z J.S. Hamilton Poland w swoim wystąpieniu „Recykling i biomateriały a żywność w ujęciu prawnym” przedstawił aktualne wymagania prawne dla materiałów z recyklingu i biomateriałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Czytaj również:  Najważniejsze nazwiska polskiego przemysłu na VI Kongresie Polska Chemia

W tej chwili Unia Europejska stawia na recykling mechaniczny. Niestety, nie jest to takie proste – zaznaczył Adam Fotek. – Jeśli chcemy wprowadzić na rynek opakowania z recyklingu, musimy spełnić wymagania rozporządzenia 282/2008 i uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej na stosowany przez nas proces.

Jak podkreślił Adam Fotek, jednym z wymogów uzyskania zgody jest, poza kwestią bezpieczeństwa i czystości chemicznej surowca, wykorzystanie takiego recyklatu w procesie, który już wcześniej miał kontakt z żywnością. Wniosek jest przesyłany do KE, następnie przekazywany do EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), która wydaje opinię. Na koniec KE wydaje decyzję i wpisuje zezwolenie do powstałego 1 stycznia 2010 roku rejestru zezwoleń.

Proszę Państwa, gdzie w tym wszystkim rozmijamy się z rzeczywistością? – mówił ekspert z Hamiltona. – Problem w tym, że jak dotąd KE nigdy nie wydała ani jednej zgody. Na terenie UE nie ma ani jednej firmy, ani jednego tworzywa sztucznego, które miałoby zgodę KE według tego schematu postępowania.

Po bloku poświęconym zagadnieniom materiałowym i prawnym uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami maszynowymi. Eligiusz Sidor z firmy IPM zaprezentował nowoczesne technologie mycia odpadów z tworzyw sztucznych w oparciu o myjnie firmy Sorema.

Firma należy do światowych liderów, a zarazem pionierów instalacji do recyklingu – podkreślił Eligiusz Sidor. – Została utworzona w 1974 roku jako spółka córka firmy Previero, która w tym roku obchodzi 100 lat. Obecnie Sorema specjalizuje się w liniach do mycia PET, a ostatnim dużym wdrożeniem jest niedawno oddana największa instalacja w USA, która jest w stanie przetworzyć 10 ton na godzinę.

W swoim drugim wystąpieniu Eligiusz Sidor przedstawił systemy regranulacji Gamma Meccanica. Założona w 1977 roku firma oferuje zaawansowane linie do recyklingu większości tworzyw sztucznych w trzech wersjach: podstawowej Compac, bardziej zaawansowanej linii do recyklingu materiałów mocno zanieczyszczonych i wilgotnych o nazwie Tandem i wreszcie linii Tandem Plus, gdzie otrzymujemy recykling i kompandowanie w jednym procesie.

Katarzyna Kędzior-Ulanowska z firmy ML Polyolefins.

O nowoczesnym recyklingu mechanicznym na przykładzie branży fleksograficznej mówiła Katarzyna Kędzior-Ulanowska z firmy ML Polyolefins. Prelegentka zaczęła od pytania, co zrobić, aby chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Czytaj również:  Opakowanie oznakowane

Potrzebna jest redukcja masy odpadu, ograniczenie użycia węglowodorów, czy redukcja CO2 – mówiła Katarzyna Kędzior-Ulanowska. Jak osiągnąć to wszystko? Specjalistka z ML jako podstawę wymieniła edukację. Ważny jest też ekodesign, wykorzystanie monomateriałów i recyklatów, aż wreszcie zmiana mentalności. Oczywiście istotna jest również technologia: – Jeszcze kilka lat temu recyklaty miały, podobnie jak butelki PET, raczej słaby PR – podkreślała Katarzyna Kędzior-Ulanowska. – Były uznawane za materiały gorszej jakości, które tak naprawdę do niczego się nie nadają, no może z wyjątkiem jakichś nisko marżowych produktów o niskiej jakości. Dzisiejsze technologie umożliwiają wyprodukowanie wysokiej jakości recyklatu, który może spokojnie konkurować z tworzywami pierwotnymi.

Robert Szyman z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w swoim wystąpieniu podjął się odpowiedzieć na nieco prowokacyjne pytanie, czy opakowania z tworzyw sztucznych są przeszkodą w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Nie można być zwolennikiem ochrony środowiska i jednocześnie przeciwnikiem tworzyw sztucznych – dowodził Robert Szyman. – Moim zdaniem tworzywa, poprzez swoją podatność na recykling, wręcz oszczędzają zasoby naszej planety. Chciałbym nie tyle państwa przekonać, bo chyba tutaj nikogo przekonywać nie muszę, co dać państwu trochę amunicji do dyskusji na temat plastiku, czy odpowiedzi na czasami absurdalne pytania w stylu „jak się pozbyć opakowań z tworzyw sztucznych do żywności”.

O opakowaniach barierowych do żywności mówił Kazimierz Borkowski, wieloletni dyrektor zarządzający Fundacją PlasticsEurope Polska, obecnie pełniący rolę niezależnego eksperta. Jak zwiększyć recyklowalność opakowań barierowych z tworzyw sztucznych?

Robert Szyman z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Rynek opakowań elastycznych rośnie z jednego prostego powodu: to jest najlepsze rozwiązanie – powiedział Kazimierz Borkowski. – Kiedy porównujemy opakowanie plastikowe z różnymi innymi materiałami, widzimy, że wypadają one znacznie lepiej w większości kategorii analizy środowiskowej.

Kazimierz Borkowski omówił szereg zagadnień związanych z produkcją i recyklingiem wielowarstwowych folii i opakowań zawierających warstwy barierowe, wskazując na kierunki, w jakich rozwija się branża: doskonalenie sortowania i recyklingu mechanicznego, odpowiednie projektowanie opakowań, delaminacja czy poprawianie właściwości barierowych podczas przetwórstwa MDO.

O zasadach projektowania opakowań pod kątem efektywnego recyklingu mówiła Hanna Żakowska, wieloletnia ekspertka i dyrektor dawnego Instytutu Badawczego Opakowań COBRO (obecnie działającego w ramach sieci Łukasiewicz).

W ostatnich latach obserwujemy, że producenci, a także sieci handlowe starają się odpowiedzieć na oczekiwania konsumentów i eliminować tworzywa sztuczne z opakowań – zauważyła Hanna Żakowska. – W zamian oferuje się torby papierowe albo woreczki bawełniane, określając je jako bardziej przyjazne dla środowiska. Jak wynika z raportu organizacji Green Alliance, często stosują przy tym rozwiązania i materiały, które bardziej obciążają środowisko naturalne (np. wyższe emisje gazów cieplarnianych) niż tzw. „plastik”.

Właśnie dlatego potrzebna jest edukacja w społeczeństwie, a na poziomie producentów wdrażanie elementów realnie wspierających GOZ. Jednym z nich jest idea ekoprojektowania, którą Hanna Żakowska dość szczegółowo omówiła, zwracając uwagę na najważniejsze związane z tym aspekty.

Czytaj również:  Rozwój logistyki a globalna gospodarka
Konferencja Flexpack 2022
Konferencja Flexpack 2022

O wyzwaniach dla branży tworzyw sztucznych związanych ze zmieniającą się legislacją mówiła Anna Kozera-Szałkowska z Fundacji Plastics Europe Polska. W wystąpieniu „Tworzywa a zmiany w prawie” dyrektor zarządzająca Fundacji przedstawiła aktualny stan prawny w Polsce dotyczący stosowania tworzyw sztucznych.

To, co jest dla nas najważniejsze w pakiecie GOZ, dyskutowanym obecnie na szczeblu rządowym, to fakt, że tworzywa sztuczne zostały wskazane jako jeden z pięciu krytycznych obszarów dla powodzenia gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedziała Anna Kozera-Szałkowska. – Warto więc pamiętać, że cele polityki wokół naszego biznesu są kształtowane przez pakiet GOZ, a także pakiet związany z celami klimatycznymi.

Anna Kozera-Szałkowska krótko omówiła najważniejsze akty prawne na poziomie europejskim i krajowym, dotyczące przetwórstwa tworzyw, jak również cele stojące przed branżą.

Mamy bardzo wyśrubowane poziomy recyklingu dla opakowań z tworzyw sztucznych: 50% do 2025 roku. Obecnie średnia europejska to nieco powyżej 40%, a w Polsce około 37%. Mamy więc sporo do zrobienia – zauważyła dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.

Piłka podpisana przez siatkarzy Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle.

Jedną z atrakcji wydarzenia było losowanie piłki siatkowej, podpisanej przez siatkarzy Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle, którzy w tym roku drugi raz z rzędu wygrali Ligę Mistrzów. Piłkę ufundował właściciel mistrzowskiego klubu, Grupa Azoty ZAK S.A. – Sponsor Konferencji Flexpack 2022, zaś losowanie przeprowadził Marcin Zemczak, Senior Marketing Specialist w Grupie Azoty ZAK.

To był bardzo intensywny, merytoryczny dzień – podsumował konferencję Remigiusz Gałązka. – Dużo rozmawialiśmy o obiegu zamkniętym, dlatego na koniec chciałbym podkreślić, że identyfikatory, które państwo otrzymaliście zostały wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Co więcej – jeżeli za rok zechcecie państwo uczestniczyć w drugiej edycji naszej konferencji – a wierzę, że za rok nie zabraknie nam ważnych tematów do dyskusji – może okazać się, że te kawałki plastiku… nie będą jednorazowe.

Konferencja Flexpack 2022
Konferencja Flexpack 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *